Jaarverslag CIVD over 2015

Jaarverslag van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) over 2015.

Opkomst van 70%

De opkomst bij de vergaderingen van de CIVD in 2015 is met een gemiddelde opkomstpercentage van rond de 70% vergelijkbaar met die van in 2014.  De commissie kwam dat jaar 19 keer bijeen.

De CIVD sprak onder andere over de aanslagen in Parijs, strijders die zich in de migrantenstroom konden bevinden en over het mogelijk lekken uiit de commissie.