Kamerbrief minister BZK en Defensie bij CTIVD-rapport nr 53 over hackbevoegdheid

Kamerbrief van minister van BZK over het toezichtsrapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de bevoegdheid tot hacken.

In zijn brief schrijft de minister van BZK dat de CTIVD stelt dat de AIVD bij hackoperaties weloverwogen te werk gaat en dat de diensten over het algemeen bewust zijn van de ernstige inmenging in de rechten en de belangen van betrokkene(n) die de inzet van de bevoegdheid met zich mee kan brengen.

Verder geeft hij aan de aanbevelingen van de commissie over te nemen. Wel wijst hij op de komst van de nieuwe Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten die meer waarborgen met zich meebrengt.