Aanbiedingsbrief bij CTIVD-rapport 56 over multilaterale gegevensuitwisseling

Kamerbrief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het toezichtsrapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over multilaterale gegevensuitwisseling door de AIVD over (vermeende) jihadisten.