Kamerbrief over faciliteiten TIB en nummerherkenning advocaten

Kamerbrief van de minister van BZK aan de Eerste Kamer. De brief gaat in op de locatie, en de inhoudelijke en facilitaire ondersteuning van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Ook schrijft de minister over de ontwikkelingen rond een systeem van nummerherkenning voor de Nederlandse Orde van Advocaten.

Eerdere toezegging aan senaat

De toenmalige minister van BZK had de Eerste Kamer toegezegd op bovenstaande punten terug te komen in een brief.