Kamerbrief met reactie op gezamenlijke verklaring van vijf toezichthouders

Minister Ollongren (BZK) stuurt, mede namens de minister van Defensie, de Tweede Kamer een reactie op een verklaring die is opgesteld in samenwerking tussen de Nederlandse, Belgische, Deense, Noorse en Zwitserse toezichthouders op inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Wederzijds inzicht

De toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van vijf Europese landen zijn in november met een gezamenlijke verklaring gekomen dat zij vrezen (toe)zicht te verliezen op de diensten bij de steeds intensievere samenwerking. Zij mogen met elkaar geen staatsgeheime informatie delen die zij bij hun eigen onderzoek zijn tegengekomen.

De minister geeft in haar antwoord aan dat dit ondoenlijk wordt, omdat de wetgeving in de vijf landen dan aangepast moet worden om dit mogelijk te maken. Daarnaast is de minister verantwoordelijk voor de informatie van de diensten in Nederland.

De minister wil zich inzetten voor betere afspraken bij de internationale samenwerking door de diensten in relatie tot het toezicht.