Brief aan Tweede Kamer van minister voor de AIVD en van Defensie over Voortgangsrapportage III van CTIVD

Brief van de minister voor de AIVD en van Defensie over de derde voortgangsrapportage van de Commissie van Toezicht voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Het rapport met nummer 66 is een derde rapport over de inrichting door de AIVD en MIVD van het beleid en de pocedures bij de uitvoering van de Wiv 2017.

De minister stelt dat er veel werk wordt verzet maar dat de stijgende lijn van Voortgangsrapportage II niet kon worden voortgezet. Zij legt uit dat zaken die de diensten spoedig op orde konden brengen, zoals het vaststellen van beleid en werkinstructies, inmiddels grotendeels op orde zijn.

De verankering van het beleid en de werkinstructies in de werkwijze van de diensten vergt per definitie meer tijd. Het komt nu aan op het versterken van weerbarstiger processen zoals het realiseren van een op maat gemaakte technische werkomgeving.

De CTIVD constateert in haar rapport ook dat voor de implementatie van de wet operationele capaciteit wordt ingezet. Zij heeft onder de aandacht van de Algemene Rekenkamer gebracht of de invoering van de Wiv 2017 van invloed is op de operationele taakuitvoering van de diensten.

Dit document is van vóór 2020 en kunt u terugvinden op de archiefwebsite van Rijksoverheid.nl.