Analyse recente uitspraken EHRM en totstandkoming van Conventie 108+ in relatie tot het stelsel van toezicht op inlichtingen- en veiligheidsdiensten

In dit rapport staat een juridische analyse van recente jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) met betekking tot het stelsel van toezicht op inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Het rapport gaat onder meer in op de totstandkoming van het Protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (Conventie 108+).

Download het rapport op Rijksoverheid.nl.