CTIVD-rapport nr 43 over rol AIVD en MIVD bij besluitvorming veiligheid vliegroutes

Rapport van het CTIVD-onderzoek naar de rol van de AIVD en MIVD bij de besluitvorming rondom de veiligheid van vliegroutes naar aanleiding van de ramp met de MH17.

In het kader van het onderzoek naar de ramp met de MH17 door de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV), onderzocht de CTIVD of de AIVD en de MIVD een wettelijke taak hebben bij de besluitvorming rondom vliegveiligheid en hoe zij daar invulling aangeven.

Op 10 april 2015 heeft de Commissie haar rapport aan de OVV aangeboden. Op 13 oktober 2015 is dit aan de Kamers gestuurd.