AIVD bekend met dreigvideo's

De AIVD is bekend met de video's die in februari 2010 en februari 2012 via YouTube zijn gepubliceerd. Metro berichtte daar op vrijdag 13 april over. De AIVD kijkt of er sprake is van mogelijke dreiging tegen Nederland zoals in de video's wordt geschetst. Per maand krijgt de AIVD honderden meldingen waarbij sprake kan zijn van een mogelijke dreiging tegen de nationale veiligheid. Wanneer er een reële dreiging is, informeert de AIVD de bevoegde instanties daarover.

In de video's op YouTube wordt een dreiging geuit tegen de dijken en het International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). De dijken in Nederland zijn, net als tunnels en andere waterkeringen, onderdeel van de vitale infrastructuur. Internationale organisaties, zoals ICTY vallen onder het Stelsel Bewaken en Beveiligen. De AIVD stelt daar gevraagd en ongevraagd dreigingsinschattingen voor op en deelt deze met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De NCTV is verantwoordelijk voor de beveiliging van personen en objecten in het kader van het Stelsel Bewaken en Beveiligen.