Met automatische alertering naar betere beveiliging van de burgerluchtvaart

Insiders kunnen een gevaar vormen voor de burgerluchtvaart. Om dit risico kleiner te maken, worden ook in Nederland aanpassingen gedaan aan het achtergrondonderzoek voor de beveiliging van de burgerluchtvaart.

Beeld: ©Istockphoto

Een strenge beveiliging van de burgerluchtvaart is essentieel in de strijd tegen terrorisme. Betrouwbaar personeel is daarbij een belangrijke schakel. Recent is de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998 aangepast om de risico's van insiders die een gevaar vormen voor de burgerluchtvaart te verminderen. Daarom wordt ook in Nederland een aantal aanpassingen gedaan aan het achtergrondonderzoek voor de beveiliging burgerluchtvaart.

Eén maatregel is de introductie van een mechanisme voor continue evaluatie zoals wordt voorgeschreven in de EU-verordening. Hiervoor neemt de AIVD per 1 januari 2022 Automatisch Alerteren in gebruik. Met dit systeem wordt de Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) op de hoogte gebracht als er bij een vertrouwensfunctionaris wijzigingen zijn in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) of als er nieuwe inlichtingeninformatie is over betrokkene.

Deze nieuwe feiten of omstandigheden kunnen voor de AIVD aanleiding zijn om een herhaalonderzoek in te stellen als bedoeld in artikel 9 van de Wet op de veiligheidsonderzoeken (Wvo).

Werkgever geeft door als een werknemer niet meer in een vertrouwensfunctie werkt

Om te voorkomen dat personeel onterecht wordt opgenomen in Automatische Alertering, is het belangrijk dat de werkgever het doorgeeft aan de AIVD als personeel niet langer werkzaam is op een aangewezen vertrouwensfunctie. Op deze manier wordt onnodige gegevensverwerking tegengegaan en wordt geen ongeoorloofde inbreuk gemaakt op de privacy van deze persoon.

Heeft u vragen?

Kijk dan hier onder 'Automatische Alertering Burgerluchtvaart'.