Kan ik een kopie opvragen van mijn vgb voor de burgerluchtvaart?

Een verklaring van geen bezwaar (vgb) wordt in principe eenmalig aan u verstrekt. Heeft u de vgb niet meer? Dan kan er mogelijk een kopie worden afgegeven. 

Een verklaring van geen bezwaar wordt eenmalig aan u verstrekt. Heeft u de vgb niet meer? Dan kan er mogelijk een kopie van de oorspronkelijke verklaring worden afgegeven. De werkgever kan hiervoor een verzoek indienen via veiligheidsonderzoeken-bl@mindef.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen