Kan ik een kopie opvragen van mijn vgb voor de burgerluchtvaart?

Een verklaring van geen bezwaar (vgb) wordt in principe eenmalig aan u verstrekt. Heeft u de vgb niet meer? Dan kan er mogelijk een kopie worden afgegeven. 

U kunt hiervoor een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar veiligheidsonderzoek-bl@mindef.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen. Kijk daarvoor op onze contactpagina.

Ga terug naar de overzichtspagina van vragen en antwoorden over het veiligheidsonderzoek.