Waar kan een melding uit Automatische Alertering toe leiden?

De melding wordt inhoudelijk beoordeeld door de UVO. Als uit de melding blijkt dat er een reële dreiging voor de nationale veiligheid van Nederland bestaat, wordt een hernieuwd veiligheidsonderzoek opgestart. 

Dit onderzoek kan, zoals altijd al het geval was bij nieuwe feiten of omstandigheden, leiden tot de conclusie dat de Verklaring van Geen Bezwaar moet worden ingetrokken. Betrokkene en werkgever worden altijd geïnformeerd als zo’n besluit genomen wordt. Zie een negatief besluit, en nu?