Een negatief besluit, en nu?

Het is mogelijk dat u geen verklaring van geen bezwaar (vgb) of clearance krijgt toegekend. Een negatieve beslissing wordt zorgvuldig genomen.

Wat zijn redenen voor een negatief besluit?

In een klein aantal onderzoeken kunnen we geen verklaring van geen bezwaar of clearance afgeven. U ontvangt in dat geval eerst bericht dat wij van plan zijn om de vgb of clearance te weigeren of in te trekken. Hierin staat ook de reden van deze beslissing. Bijvoorbeeld omdat:

  • u of uw partner in het verleden veroordeeld bent;
  • u of uw partner (ernstige) financiële problemen heeft;
  • u of uw partner verslaafd bent (geweest);
  • u of uw partner lid bent van een criminele of terroristische organisatie of deze steunt;
  • het veiligheidsonderzoek onvoldoende gegevens heeft opgeleverd om een goed oordeel te kunnen geven;
  • er andere omstandigheden of gedragingen zijn waardoor u niet in alle gevallen de werkzaamheden trouw kunt uitvoeren.

Dit is een voorlopig besluit. Uw (toekomstige) werkgever ontvangt nu nog geen bericht dat u misschien de vgb of clearance niet krijgt, of zult verliezen.

Bent u het niet eens met de uitslag?

Bent u het niet eens met de voorlopige uitkomst van het veiligheidsonderzoek? Dan kunt u daarover een brief sturen. Uw antwoord wordt alleen meegenomen in het definitieve besluit als we deze reactie op tijd ontvangen. Wanneer uw reactie bij ons binnen moet zijn (de reactietermijn) staat in de brief van de Unit Veiligheidsonderzoeken aan u.

Wordt de vgb of clearance definitief geweigerd of ingetrokken? Dan kunt u binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit en in een hoorzitting bij een onafhankelijke commissie uw verhaal doen. 

De commissie geeft hierna een advies aan de AIVD of de MIVD die deze aanbeveling meeneemt in een nieuw besluit. Verandert er niets aan het definitieve besluit? Dan kunt u nog in beroep gaan bij de rechter.

Uw (toekomstige) werkgever krijgt bij het definitieve besluit ook een brief van de Unit Veiligheidsonderzoeken. We vermelden in die brief niet wat de reden is van de weigering of intrekking. 

Ga terug naar de overzichtspagina Veiligheidsonderzoek.