Waar kan ik een klacht indienen over de behandeling of afhandeling van mijn veiligheidsonderzoek?

De Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) betreurt het allereerst dat u een klacht heeft over het veiligheidsonderzoek. We gaan hierover graag met u in gesprek.

Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen, moet deze schriftelijk worden ingediend. Zo kunnen de punten waarover de klacht gaat goed in kaart worden gebracht.

Klik hieronder op de link om een klacht in te dienen bij de:

Ga terug naar de overzichtspagina van vragen en antwoorden over het veiligheidsonderzoek.