Hoe is de sfeer en dynamiek binnen de AIVD?

De meeste mensen die bij de AIVD komen werken, hebben een sterke affiniteit met veiligheid, (internationale) politiek of techniek. Onze medewerkers zijn betrokken en bereid om zich extra in te zetten als dat nodig is. De onderzoeken worden uitgevoerd door hechte teams en met anderen binnen en buiten de dienst uitgevoerd.

Informele sfeer

In nauwe samenwerking worden zo producten gemaakt waarmee anderen in staat worden gesteld om tijdig actie te ondernemen, zoals het tegenhouden van een jihadistische uitreiziger.

Dit betekent dat het werk dynamisch is en soms ook onder hoge (politieke) druk moet gebeuren.

Juist omdat AIVD'ers privé niet over hun werk kunnen praten, heerst er onderling op kantoor een informele sfeer en krijg je met collega's een hechte band. Onze personeelsvereniging is bijvoorbeeld erg actief en heeft verschillende sub(hobby)clubs waarbij je je kunt aansluiten.