Hoe is de sfeer en dynamiek binnen de AIVD?

De meeste mensen die bij de AIVD komen werken, hebben een sterke affiniteit met veiligheid, (internationale) politiek of techniek. Medewerkers zijn betrokken en bereid om zich extra in te zetten als dat nodig is. De onderzoeken worden uitgevoerd door hechte teams en met anderen binnen en buiten de dienst uitgevoered. In nauwe samenwerking worden zo producten gemaakt waarmee anderen in staat worden gesteld om actie te ondernemen, zoals het tegenhouden van een jihadistische uitreiziger. Dit betekent dat het werk dynamisch is en soms ook onder hoge (politieke) druk moet gebeuren.