Wat zijn mijn carrièreperspectieven en opleidingsmogelijkheden?

De AIVD sluit wat opleidingen en carrièreperspectieven betreft aan bij de rijksbrede normen van overheidsorganisaties. Wij zijn echter een relatief kleine, zeer gespecialiseerde organisatie waarbij de opleiding voor een belangrijk deel intern wordt georganiseerd. 

Kennis verdiepen en verbreden

Bij de AIVD is ruimte om je te blijven ontwikkelen en passende opleidingen te volgen. Bovendien kun je binnen onze organisatie verschillende kanten op of een overstap maken naar een ander, nieuw vakgebied.

AIVD'ers verbreden en verdiepen hun expertise onder meer door:

  • kennis uit te wisselen met collega's in de inlichtingenwereld;
  • het bezoeken van congressen;
  • het volgen van externe opleidingen.

Lees meer op de pagina De AIVD als werkgever.

Ga terug naar het vraag- en antwoordoverzicht.