Wat is er veranderd na het referendum over de Wiv?

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III was afgesproken om de evaluatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) te vervroegen naar uiterlijk twee jaar na inwerkingtreding van de wet. In datzelfde regeerakkoord stond dat deze evaluatie moest worden uitgevoerd door een onafhankelijke commissie. 

De evaluatiecommissie heeft op 20 januari 2021 het evaluatieverslag gepresenteerd. Hierin staat dat de Wiv 2017 voldoende bevoegdheden en waarborgen heeft op het werk van de MIVD en AIVD.

Desondanks beschrijft de wet nog onvoldoende wat er technisch en operationeel nodig is. De wet is soms ook onduidelijk, zo is gebleken in de praktijk. Lees meer op de pagina: Evaluatiecommissie Wiv.

Of ga terug naar Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.