De AIVD brengt regelmatig de bevindingen uit zijn onderzoeken naar buiten. Dit gebeurt in de vorm van Kamerstukken, maar ook met publicaties per aandachtsgebied. Daarnaast brengen wij jaarlijks het AIVD-jaarverslag uit met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het dreigingsbeeld voor Nederland.

714 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Besluit over mandaat bij toestemmingsverlening samenwerking met buitenlandse collega-diensten

Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verlening van mandaat aan de directeur-generaal...

Kamerstuk | 18-05-2018

Beleid AIVD en MIVD over omgang met 'onbekende kwetsbaarheden'

Beleid van de AIVD en MIVD ten aanzien van de omgang met zogeheten 'onbekende kwetsbaarheden'. Dat zijn kwetsbaarheden in hard-...

Publicatie | 01-05-2018

Beleid AIVD en MIVD over het verwerven en verwerken van bulkdatasets

Beleid ten aanzien van het verwerven bulkdatasets op internet door de AIVD en MIVD met het doel om de nationale veiligheid te...

Publicatie | 01-05-2018

Opgave persoonlijke gegevens veiligheidsonderzoeken Politie

Formulier | 01-05-2018

Diverse besluiten en regelingen naar aanleiding van inwerkingtreding Wiv 2017

Vastgestelde besluiten en regelingen van het kabinet die de uitvoering van de Wiv 2017 mogelijk maken, waaronder beleidsregels...

Kamerstuk | 26-04-2018

Kamerbrief over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017)

Brief van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Tweede Kamer over de Wiv 2017 die...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-04-2018

Kamerbrief over raadplegen van informanten

Brief van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Tweede Kamer waarin ze nader...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-04-2018

CTIVD Toezichtsrapport nr. 57 over de gegevensverstrekking door de AIVD binnen Nederland over (vermeende) jihadisten

Toezichtsrapport (nummer 57) van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de...

Rapport | 24-04-2018

Aanbiedingsbrief bij CTIVD-rapport 57 over de gegevensverstrekking over (vermeende) jhadisten

Aanbiedingsbrief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het toezichtsrapport (nummer 57) van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-04-2018

Is inloggen op en gebruiken van eOPG veilig?

Ja, dat is veilig. Doordat de toegang tot eOPG via een versleutelde verbinding (https) gaat en u moet inloggen met DigiD met...

Vraag en antwoord