In AIVD-publicaties duiden we ontwikkelingen in de wereld op basis van ons inlichtingenonderzoek op dat moment. Met open publicaties (en via Kamerbrieven en beantwoording van Kamervragen) draagt de AIVD bij aan het publieke debat over een bepaald thema.

Publicaties zijn bedoeld om context te geven aan bijvoorbeeld overheidsinstanties, lokaal bestuur, politiek, wetenschap en media. Een AIVD-publicatie beschrijft een algemeen beeld dat in individuele gevallen kan afwijken. Jaarlijks brengen wij verder nog het AIVD-jaarverslag uit.

741 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Inzageverzoek AMOK

Inzageverzoek AMOK

Publicatie | 20-07-2018

Wat is het verschil tussen een klacht en een vermoeden van een misstand?

Wat is het verschil tussen een klacht over en een misstand melden bij optreden van de AIVD?

Vraag en antwoord

Interview met Rob Bertholee in 'Haagsche Bazen' over leiderschap

Interview met directeur-generaal van de AIVD Rob Bertholee in het boek 'Haagsche Bazen' van Berenschot over leiderschap.

Publicatie | 13-07-2018

Regeling van de minister van BZK over melding van vermoeden van een misstand door de AIVD

Personen die betrokken zijn geweest bij de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 en de Wet veiligheidsonderzoeken...

Kamerstuk | 10-07-2018

Inzageverzoek Chili Komitee 1970-2000

Inzageverzoek over het Chili Komitee Nederland.

Publicatie | 09-07-2018

Wiv 2002 versus Wiv 2017: wat zijn de belangrijkste verschillen?

De Wiv 2017 is op 1mei 2018 in werking getreden. Waarin verschilt de Wiv 2017 van de Wiv 2002?

Vraag en antwoord

Waarom is de oude Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2002) vernieuwd?

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) is in 2018 gemoderniseerd. Waarom was deze vernieuwing noodzakelijk?

Vraag en antwoord

Krijg ik als communicatieaanbieder een vergoeding wanneer ik gegevens verstrek aan de AIVD?

Werkt uw bedrijf mee aan een verzoek om gegevens aan de AIVD te verstrekken? Dan worden de personeels- en administratiekosten...

Vraag en antwoord

Hoe snel moet ik als communicatieaanbieder de verzochte gegevens verstrekken?

Na het verzoek van de AIVD moet u de gegevens zo spoedig mogelijk verstrekken. In de praktijk komt dit vaak neer op een paar...

Vraag en antwoord

Ben ik als communicatieaanbieder verplicht om gegevens te verstrekken?

Ja. Communicatieaanbieders zijn verplicht om de gegevens te verstrekken die de AIVD en MIVD hebben opgevraagd op basis van...

Vraag en antwoord