De AIVD brengt regelmatig de bevindingen uit zijn onderzoeken naar buiten. Dit gebeurt in de vorm van Kamerstukken, maar ook met publicaties per aandachtsgebied. Daarnaast brengen wij jaarlijks het AIVD-jaarverslag uit met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het dreigingsbeeld voor Nederland.

643 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over diverse toezeggingen en moties AIVD

Kamerbrief van Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over diverse toezeggingen en moties.

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-07-2014

Kamerbrief over de integrale aanpak jihadisme

Kamerbrief van Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie over de integrale aanpak tegen jihadisme.

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-07-2014

Kamervragen over de opslag van vertrouwelijke data door overheidsorganisaties en semi-publieke instellingen

Antwoord van Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) op vragen van de Kamerleden De Liefde, Moors,...

Kamerstuk: Kamervragen | 11-07-2014

Kamervragen over het intrekken Verklaring van Geen Bezwaar

Kamervragen van de vaste commissie voor Defensie aan de Minister van Defensie over het intrekken Verklaring van Geen Bezwaar.

Kamerstuk: Kamervragen | 11-07-2014

Kamervragen over het openbaar jaarverslag van de Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst (MIVD)

Antwoord van de Minister van Defensie op de vragen van de vaste commissie voor Defensie over het openbaar jaarverslag van de...

Kamerstuk: Kamervragen | 11-07-2014

Verslag van een notaoverleg over Mensenrechtenbeleid

Op 30 juni 2014 heeft de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken overleg gevoerd met minister Timmermans van Buitenlandse Zaken...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-07-2014

Kamerbrief over cybersecurity

Brief van de minister van Veiligheid en Justitie over de vierde editite van het Cyber Security Beeld Nederland, een jaarlijkse...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-07-2014

Kamervragen over een door terrorisme-experts verwachte aanslag

Antwoord van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie), mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en...

Kamerstuk: Kamervragen | 09-07-2014

Gewijzigde motie over de effecten van de bezuinigingsvoorstellen op het werk van de AIVD

Gewijzigde motie van de Kamerleden Schouw en Van Toorenburg over de effecten van de bezuinigingsvoorstellen op het werk van de...

Kamerstuk | 09-07-2014

Transcriptie uitzending CBS Evening News

Dit is het transcriptie van de CBS Evening News uitzending met het Hoofd van de AIVD Rob Bertholee.

Publicatie | 08-07-2014