In AIVD-publicaties duiden we ontwikkelingen in de wereld op basis van ons inlichtingenonderzoek op dat moment. Met open publicaties (en via Kamerbrieven en beantwoording van Kamervragen) draagt de AIVD bij aan het publieke debat over een bepaald thema.

Publicaties zijn bedoeld om context te geven aan bijvoorbeeld overheidsinstanties, lokaal bestuur, politiek, wetenschap en media. Een AIVD-publicatie beschrijft een algemeen beeld dat in individuele gevallen kan afwijken. Jaarlijks brengen wij verder nog het AIVD-jaarverslag uit.

749 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamervragen over een demonstratie van Moslimbroeders in Amsterdam

Het antwoord van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) op de kamervragen van Van Klaveren en Bontes (beiden Groep...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-12-2014

Kamerbrief implementatie werkprogramma NCSS 2

Dit is een kamerbrief van de minister van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-12-2014

Kamervragen over de vestiging van een moskee/islamitisch centrum in Gouda

Een uitstel van de beantwoording van de vragen van Oskam, Omtzigt en Knops (allen CDA) aan de Minister van Veiligheid en...

Kamerstuk: Kamervragen | 16-12-2014

Kamerbrief over de rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling

Kamerbrief, mede namens de Minister van Defensie (Plasterk) over de rol van de overheid bij digitale dataverwerking en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-12-2014

Kamerstuk over de wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De commissie voor Binnenlandse Zaken heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst met vragen en antwoorden....

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-12-2014

Kamerstuk over de wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake bronbescherming

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie brengt verslag uit om de openbare behandeling van het voorstel van de wet voor...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-12-2014

Kamervragen over het aantal jihadisten

Kamervragen van de leden Bosma en Wilders (beiden PVV) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het...

Kamerstuk: Kamervragen | 11-12-2014

NBV Kerstpuzzel 2014

Editie 2014 van de jaarlijkse NBV Kerstpuzzel en de uitwerkingen.

Publicatie | 10-12-2014

Kamervragen over berichtgeving jongerenwerker in Amsterdam

Kamervragen van De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het bericht dat...

Kamerstuk: Kamervragen | 04-12-2014

Kamerbrief over spionagesoftware Regin

Antwoord van minister Plasterk (BZK) op vragen van het Kamerlid Van Raak (SP) over geheime malware.

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-12-2014