De AIVD brengt regelmatig de bevindingen uit zijn onderzoeken naar buiten. Dit gebeurt in de vorm van Kamerstukken, maar ook met publicaties per aandachtsgebied. Daarnaast brengen wij jaarlijks het AIVD-jaarverslag uit met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het dreigingsbeeld voor Nederland.

715 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamervragen over gewelddadige en antisemetische bedreigingen door een pro-ISIS scholier

Kamervagen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan Minister Opstelten (Veiligheid en...

Kamerstuk | 06-11-2014

Kamerverslag vaststelling begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, met als voorzitter Eijsink, doet voorbereidend onderzoek voor het voorstel van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-11-2014

Kamerstuk over Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS-nota 2015)

Kamerstuk over Homogene Groep Internationale Samenwerking 2015 (HGIS-nota 2015). Deze is ingediend door  voorzitter van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-11-2014

Wetswijziging op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Wetswijziging vade Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een onafhankelijke bindende...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-11-2014

Kamerstuk over terrorismebestrijding

Brief van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) over terrorisme aan de kamer.

Kamerstuk: Kamerbrief | 31-10-2014

Kamervragen over mogelijke jihadisten op luchthavens

Kamervragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Klaveren)over mogelijke jihadisten die werkzaam waren op...

Kamerstuk: Kamervragen | 31-10-2014

Verslagen Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Verslagen Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Het betreft een lijst van openbare verhoren.

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-10-2014

Kamervragen over het groeiend aantal jihadgezinnen

Kamervragen van leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan Minister Opstelten (Veiligheid en...

Kamerstuk: Kamervragen | 28-10-2014

Verslag van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag, met behulp van een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van...

Kamerstuk | 27-10-2014

Leidraad persoonlijke gedragingen

Deze leidraad is bedoeld om toe te lichten hoe persoonlijke gedragingen en omstandigheden in een veiligheidsonderzoek aan de...

Publicatie | 27-10-2014