AIVD jaarplan 2021: structureel onderzoek economische veiligheid

Minister Ollongren (BZK) heeft gisteren de zogenoemde AIVD jaarplanbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt op hoofdlijnen beschreven op welke onderzoeksgebieden de AIVD zich in 2021 gaat richten. De dienst zet komend jaar onder meer op in de noodzaak tot structureel onderzoek naar economische veiligheid en de bestrijding van de niet-aflatende dreiging van spionage en ongewenste buitenlandse inmenging.

In de AIVD jaarplanbrief staat onder andere beschreven dat 2021 ook voor de AIVD  een onvoorspelbaar jaar wordt. Dit heeft te maken met de coronapandemie die bepaalde ontwikkelingen versneld of meer voor het voetlicht hebben gebracht. 

Zo is er wereldwijd sprake van toegenomen spionagedreiging richting de farmaceutische en medische industrie en signaleert de AIVD toenemende instabiliteit en fragiliteit die van invloed kunnen zijn op de nationale veiligheid.

Onderzoek naar economische veiligheid

De Nederlandse samenleving en economie zijn sterk verweven met geopolitieke omstandigheden en veiligheid. Onze traditionele open cultuur biedt kansen, maar de combinatie met verslechterde geopolitieke verhoudingen maken ons ook kwetsbaar. 

De afhankelijkheid van digitale systemen die we als samenleving hebben opgebouwd vergroot onze kwetsbaarheid. De AIVD zet in 2021 daarom in op structureel onderzoek naar economische veiligheid.

Spionage en ongewenste buitenlandse inmenging

De dreiging van buitenlandse inlichtingenactiviteiten tegen de Nederlandse samenleving blijft onverminderd aanwezig. De recent door de AIVD verstoorde activiteiten van een Russische inlichtingenofficier die zich richtte op het verkrijgen van hoogwaardige kennis, is daar een voorbeeld van. 

Deze casus benadrukt het belang van strafbaarstelling op spionage om bronnen aan te kunnen pakken. Om effectief op te kunnen treden tegen de dreiging van landen als China en Rusland, zet de AIVD in op een gecombineerde inzet met de MIVD. 

Download hieronder de AIVD jaarplanbrief 2021 om te zien aan welke onderzoeksgebieden wij komend jaar als dienst prioriteit zullen geven of het accent op gaan leggen.