Jaarverslag BVD 2001

Het jaar verslag van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) geeft een overzicht van de aandachtsgebieden van de dienst. Het verslag laat zien welke verschijnselen en groeperingen in dat jaar een risico vormden voor de veiligheid in Nederland en wat het beleid is geweest bij de taakuitvoering van de BVD.

In Nederland bevindt zich onder leden van de islamitische gemeenschap een kleine groep jongeren die bereid is tot deelname aan de gewelddadige islamitische strijd, de jihad, en daarop wordt voorbereid. Dat staat in het jaarverslag 2001 van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), dat minister De Vries vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Andere onderwerpen die in het jaarverslag aan de orde komen:

Ontwikkelingen op het gebied van de nationale veiligheid
Tegenkrachten bij integratie
Terrorisme
Politiek gewelddadig activisme
Ongewenste bemoeienis van vreemde mogendheden
Internationale rechtsorde
Beveiligingsbevordering
Samenwerking
Informatieverschaffing en klachtenbehandeling
Personeel en organisatie