Jaarverslag AIVD 2003

Het jaarverslag 2003 geeft inzicht in het onderzoek van de AIVD naar de dreiging van het internationale terrorisme. Daarnaast wordt ingegaan op andere actuele risico's voor de nationale en internationale veiligheid, zoals de proliferatie van massavernietigingswapens en gewelddadig activisme. Aan de orde komt ook de beveiligingsbevorderende taak van de AIVD, waartoe het verrichten van veiligheidsonderzoeken naar kandidaten voor vertrouwensfuncties behoort.

Nieuwe taken van de AIVD waarvan verslag gedaan, zijn het verzamelen van inlichtingen betreffende het buitenland en deelname aan het nieuwe stelsel van bewaken en beveiligen. Het jaarverslag informatie over operationele aangelegenheden. Deze informatie is geheim en uitsluitend verstrekt aan de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- Veiligheidsdiensten, die in 2003 met haar werkzaamheden is begonnen.