Jaarverslag AIVD 2008

Het is de rol van de AIVD om voor de samenleving onzichtbare dreigingen, zichtbaar te maken. Het jaarverslag van de AIVD over 2008 laat uitgebreid zien dat de AIVD hierover veelvuldig rapporteert aan samenwerkingspartners. Met deze informatie stelt de AIVD deze partners in staat te handelen.

Ambtsberichten van de AIVD hebben geleid tot arrestaties en vervolging van terrorismeverdachten, alsook tot 'ongewenstverklaringen’ waardoor personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid niet (langer) in Nederland mochten verblijven. Mede op basis van de informatie van de AIVD hebben bestuurders en ambtenaren op lokaal en landelijk niveau beleid ontwikkeld om radicalisering tegen te gaan. De AIVD heeft bedrijven en instellingen gewezen op de werkwijze van dierenrechtenextremisten, waardoor passende tegenmaatregelen genomen zijn. De AIVD heeft inlichtingenofficieren van buitenlandse diensten onderkend en deze hebben Nederland moeten verlaten. Inlichtingen van de AIVD hebben eveneens bijgedragen aan het vormgeven van het buitenlandbeleid van Nederland. Bovendien heeft de AIVD analyses verstrekt die hebben bijgedragen aan de veiligheid van personen, objecten en diensten en de bescherming van vitale informatie.

In dit jaarverslag vraagt de AIVD aandacht voor de risicovolle relatie tussen nationale veiligheid en openheid en transparantie. Het jaarverslag is immers niet alleen de uitvoering van een wettelijke verplichting om kenbaar te maken wat de aandachtsgebieden van de AIVD zijn. Ik vind het jaarverslag dan ook van wezenlijk belang als instrument om het veiligheidsbewustzijn in de Nederlandse samenleving te vergroten: niet om mensen angst aan te jagen, maar om Nederland weerbaarder te maken tegen deze dreigingen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mw. dr. G. ter Horst