Kamerbrief en beantwoording Kamervragen naar aanleiding van CTIVD-rapport 56

Minister Ollongren van BZK heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de publicatie van CTIVD-rapport nummer 56 en de daarop volgende beantwoording van de vragen van Kamerlid Kuiken (PvdA). Dit toezichtsrapport van de CTIVD had als onderwerp: de multilaterale gegevensuitwisseling door de AIVD over (vermeende) jihadisten.