CTIVD-rapport nr 56 over multilaterale gegevensuitwisseling door de AIVD over (vermeende) jihadisten

Toezichtsrapport van de Commissie van Toezicht voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over multilaterale gegevensuitwisseling door de AIVD over (vermeende) jihadisten.

De Commissie van Toezicht voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft onderzoek gedaan naar de multilaterale gegevensuitwisseling door de AIVD over (vermeende) jihadisten (rapport nr. 56). Het onderzoek richt zich op de uitwisseling en verwerking van persoonsgegevens door de AIVD binnen de Counter Terrorism Group (CTG) en op het terrein van signals intelligence (sigint).

Waarborgen en gezamenlijk toezicht blijven nodig

Samenwerkingspartners staan fysiek dichter bij elkaar en er is naast uitwisseling sprake van een gezamenlijke opslag en verdere verwerking van persoonsgegevens. Dit levert niet alleen een grote bijdrage aan de effectiviteit van de samenwerking, maar roept ook nieuwe vragen op over de waarborgen voor bescherming van grondrechten en de effectiviteit van het toezicht.

De CTIVD komt tot de conclusie dat er aanvullende waarborgen voor rechtsbescherming moeten komen nu nieuwe vormen van samenwerking zich in rap tempo hebben ontwikkeld.