Diverse besluiten en regelingen naar aanleiding van inwerkingtreding Wiv 2017

Vastgestelde besluiten en regelingen van het kabinet die de uitvoering van de Wiv 2017 mogelijk maken, waaronder beleidsregels naar aanleiding van het referendum over de Wiv.

Aanpassingen naar aanleiding van referendum over Wiv

De beleidsregels hebben betrekking op onder meer het delen van informatie met andere landen, de bewaartermijnen en de gerichte inzet van bijzondere bevoegdheden.

In een brief begin april en in een Kamerdebat zei het kabinet dat de aanpassingen recht doen aan de referendumuitslag. Tegelijkertijd blijft de wet werkbaar voor de diensten.

Besluiten en regelingen om uitvoeringspraktijk te regelen

De overige besluiten gaan onder andere over DNA-onderzoek, de medewerkingsverplichting door communicatie-aanbieders en wijzigingen in andere regelingen door de Wiv 2017.