Conceptvoorstel voor wijziging Wiv 2017 tbv internetconsultatie

Kabinetsvoorstel voor wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, ten behoeve van de internetconsultatie.

Aantal wijzigingen naar aanleiding van het referendum

Het kabinet heeft een aantal wijziging voorgesteld voor de Wiv 2017 waarop een ieder kan reageren via internetconsultatie. 

In het voorstel staat dat bij het verzoek om toestemming niet alleen de noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit moet worden aangetoond. Nadrukkelijk moet ook worden aangegeven hoe de AIVD tegemoet komt aan de eis om de bevoegdheid zo gericht mogelijk in te zetten.

Een andere grote wijziging betreft de verkorting van de termijn waarop wegingsnotities moeten zijn opgesteld over buitenlandse collega-diensten, om samenwerking mogelijk te maken. Op 1 januari 2019 moeten deze notities klaar zijn.

Het kabinet had naar aanleiding van de uitslag van het referendum over de Wiv 2017 al een aantal wijzigingen aangekondigd.