Kamerbrief met reactie op rechtseenheidsbrieven TIB en CTIVD

Reactie van de ministers Ollongren (BZK) en Bijleveld (Defensie) op de rechtseenheidsbrieven van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de Commissie van Toezicht voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CTIVD).

Interpretatie van de Wiv 2017

De TIB en CTIVD stuurden in november 'rechtseenheidsbrieven' naar de minister waarin zij hun standpunten naar voren brachten over de interpretatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

De ministers reageren daarop in een brief aan de TIB en de CTIVD en sturen een afschrift daarvan naar de Tweede Kamer.

Download deze kamebrief op de website van de Tweede Kamer.