Reactie op rechtseenheidsbrieven van TIB en CTIVD

Afschrift van de reactie van de ministers van BZK en Defensie op de rechtseenheidsbrieven van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

In de brief gaan de ministers onder andere in op de interpretatie van artikelen in de Wiv die gaan over geautomatiseerde data-analyse.

Download deze kamebrief op de website van de Tweede Kamer.