Hoofdlijnennotitie wijziging Wiv 2017

Ministers Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Kajsa Ollongren (Defensie) hebben namens het kabinet de hoofdlijnennotitie wijziging Wiv 2017 naar de Tweede Kamer verstuurd. In deze notitie wordt ingegaan op de aanbevelingen van de Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (ECW, van begin 2021) op het gebied van onder andere het stelsel van toetsing, toezicht en klachtbehandeling, de omgang met bulkdata, geautomatiseerde data-analyse en de hackbevoegdheid.