AIVD-publicatie 'Offensief cyberprogramma een ideaal businessmodel voor staten'

Publicatie over de aantrekkelijkheid van digitale aanvallen door staten. De inzet ervan wordt steeds attractiever. De kosten en de afbreukrisico’s van dergelijke aanvallen zijn laag, terwijl de reikwijdte en de opbrengsten enorm zijn.

Bereidheid tot digitale aanvallen neemt toe

Met deze aanvallen streven staten bepaalde politieke, economische en financiële doelen na. Aan de hand van enkele geanonimiseerde voorbeelden illustreert de publicatie hoe digitale aanvallen bijdragen aan de realisatie van dergelijke doelen.

Een offensief cyberprogramma vormt hiermee een ideaal businessmodel voor staten. Doordat de digitale aanvallen van staten steeds professioneler en anoniemer worden, is het moeilijker te achterhalen wie achter een aanval zit. Hierdoor neemt de bereidheid van landen om digitale aanvallen uit te voeren toe en zal de komende jaren het aantal staten met een offensief cyberprogramma naar verwachting verder stijgen.