CTIVD-rapport nr. 66 Voortgangsrapportage III over de Wiv 2017

Rapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de voortgang met betrekking tot de invoering en uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017.

In het rapport stelt de CTIVD dat het afgelopen jaar de AIVD en MIVD veel werk hebben verzet en ook vooruitgang hebben geboekt waar het gaat om het terugdringen van risico's bij de uitvoering van de Wiv 2017.

De diensten lopen volgens de CTIVD in de praktijk steeds vaker aan tegen de situatie dat de huidige inrichting van werkprocessen en systemen onvoldoende is toegesneden op de vereisten die de wet stelt. Het aanpassen hiervan is veelomvattend en vraagt ook om een cultuurverandering. Er blijven volgens de commissie terreinen waarop een risico bestaat op onrechtmatig handelen door beide diensten.

De CTIVD heeft in de voortgangsrapportages sinds december 2018 gekeken naar de procedures bij de uitvoering op een aantal specifieke terreinen zoals OOG-interceptie, datareductie en geautomatiseerde data-analyse.

Download dit rapportĀ als PDF-bestand op de CTIVD-website.