Algemene Rekenkamer-rapport: Operationele Slagkracht AIVD/MIVD: de wet dwingt, de tijd dringt, de praktijk wringt

Bij de voorbereiding van de invoering van de Wiv 2017 is er onvoldoende aandacht besteed aan de impact op de uitvoeringspraktijk van de AIVD en MIVD. Dat is de hoofdconclusie in het Algemene Rekenkamer rapport 'Operationele Slagkracht AIVD/MIVD: de wet dwingt, de tijd dringt, de praktijk wringt'.

Hiervoor is volgens het rapport niet één partij als verantwoordelijke aan te wijzen. Zowel de uitvoerende als de wetgevende macht hebben daarin een rol gespeeld.

In de toekomst is het zaak diensten nauwer te betrekken bij eventuele wetswijzigingen.

Download dit rapport als PDF-bestand op de webste van de Algemene Rekenkamer.