Onder publicaties valt alles wat vanuit of over de AIVD wordt gepubliceerd. Dit kan gaan om Kamerstukken, jaarverslagen, rapporten, open publicaties, maar ook vragen en antwoorden.

Iedere publicatie draagt bij aan het publieke debat over een bepaald thema en over het werk van de dienst.

Een openbare AIVD-publicatie beschrijft een algemeen beeld over onze aandachtsgebieden dat in individuele gevallen kan afwijken. Lees meer over onze eigen open publicaties.

788 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Naar aanleiding van: ‘ondersteuning OM door AIVD’

Volgens de Wiv 2017 mag het OM de AIVD vragen om technische ondersteuning, bijvoorbeeld wanneer wij over technische apparatuur ...

Publicatie | 17-09-2018

Inzageverzoek publicatie CTIVD-rapport 56

Documenten openbaar gemaakt naar aanleiding van een inzageverzoek in , aanvraag tot kennisneming van gegevens over de publicatie ...

Publicatie | 16-09-2018

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 48

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 48.

Kamerstuk | 10-09-2018

Arabisch Europese Liga (AEL)

Inzageverzoek over de AEL (Arabisch Europese Liga)

Publicatie | 05-09-2018

Aanvraagformulier voor inzage in een specifiek onderwerp

Formulier voor het aanvragen van inzage in gegevens over een specifieke onderwerp, bijvoorbeeld een gebeurtenis of een ...

Formulier | 03-09-2018

Aanvraagformulier voor inzage persoonsgegevens

Formulier voor het aanvragen van inzage in gegevens over uzelf of een naast, overleden familielid in de systemen van de AIVD.

Formulier | 03-09-2018

Moet ik als communicatieaanbieder meewerken aan onderzoeksopdrachtgerichte interceptie?

Ja. Als communicatieaanbieders bent u verplicht om medewerking te verlenen aan de uitoefening van de bevoegdheid die de AIVD en ...

Vraag en antwoord

Moet ik als communicatieaanbieder meewerken aan een opdracht tot afluisteren of aftappen?

Ja. Als communicatieaanbieders bent u verplicht om uw medewerking te verlenen.

Vraag en antwoord

Mag ik als communicatieaanbieder juridisch advies inwinnen?

Ja, dat mag. Communicatieaanbieders hebben het recht om in algemene zin juridisch advies in te winnen over de toepasbaarheid van ...

Vraag en antwoord

Hoe dient de AIVD een verzoek in bij een communicatieaanbieder?

In de meeste gevallen zal een medewerker van de AIVD contact opnemen met de aanbieder van de communicatieaanbieder. Tijdens dat ...

Vraag en antwoord