Onder publicaties valt alles wat vanuit of over de AIVD wordt gepubliceerd. Dit kan gaan om Kamerstukken, jaarverslagen, rapporten, open publicaties, maar ook vragen en antwoorden.

Iedere publicatie draagt bij aan het publieke debat over een bepaald thema en over het werk van de dienst.

Een openbare AIVD-publicatie beschrijft een algemeen beeld over onze aandachtsgebieden dat in individuele gevallen kan afwijken. Lees meer over onze eigen open publicaties.

818 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief met de hoofdlijnen van het jaarplan 2019

Brief van minister Ollongren (BZK) met daarin de hoofdlijnen van de plannen van de AIVD voor 2019. De volledige inhoud van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-12-2018

AIVD kerstpuzzel 2018: opgaven en antwoordformulier

Download hier de opgaven voor de AIVD kerstpuzzel 2018. Oplossingen insturen kan tot en met 15 januari 2019 (23.59 uur).

Publicatie | 11-12-2018

Bertolucci.SteveDitko.pdf

Kraak de twee teaseropgaven op onze Twitter of Instagram en krijg eerder toegang tot de AIVD kerstpuzzel 2018.

Publicatie | 07-12-2018

Beantwoording Kamervragen Buitenweg (GL) en Van der Molen (CDA) over voortgangsbrief TIB

Beantwoording van Kamervragen van de leden Buitenweg en Van der Molen over de voortgangsbrief van de TIB van begin november.

Kamerstuk: Kamervragen | 04-12-2018

Reactie minister BZK op voortgangsbrief TIB over Wiv 2017

Reactie van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie op de voortgangsbrief van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-12-2018

Aanbiedingsbrief minister BZK bij voortgangsrapportage CTIVD nr. 59 over werking van de Wiv 2017

Kamerbrief van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de voortgangsrapportage van de CTIVD nr. 59 ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-12-2018

Gepubliceerd besluit over de Geïntegreerde Aanwijzing 2019-2022

Met onze afnemers maken wij voor vier jaar afspraken over waar onze onderzoeken zich op zullen richten. Deze afspraken worden ...

Kamerstuk | 04-12-2018

Voortgangsrapportage CTIVD nr.59 over werking van de Wiv 2017

Tussenrapportage van de CTIVD over de werking van de Wiv 2017. Uit de nulmeting blijkt dat op bepaalde gebieden de AIVD risico's ...

Rapport | 04-12-2018

Kamerbrief minister BZK over informatie verkregen van informanten die mogelijk onrechtmatig is

Kamerbrief over het gebruik door de AIVD van informatie die mogelijk onrechtmatig verkregen is en de toestemming bij het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-11-2018

Video over 7 jaar AIVD 2011-2018

Video ter gelegenheid van het afscheid van Rob Bertholee als directeur-generaal van de AIVD van 2011-2018.

Video | 16-11-2018