Onder publicaties valt alles wat vanuit of over de AIVD wordt gepubliceerd. Dit kan gaan om Kamerstukken, jaarverslagen, rapporten, open publicaties, maar ook vragen en antwoorden.

Iedere publicatie draagt bij aan het publieke debat over een bepaald thema en over het werk van de dienst.

Een openbare AIVD-publicatie beschrijft een algemeen beeld over onze aandachtsgebieden dat in individuele gevallen kan afwijken. Lees meer over onze eigen open publicaties.

799 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Moet ik als communicatieaanbieder meewerken aan onderzoeksopdrachtgerichte interceptie?

Ja. Als communicatieaanbieders bent u verplicht om medewerking te verlenen aan de uitoefening van de bevoegdheid die de AIVD en ...

Vraag en antwoord

Moet ik als communicatieaanbieder meewerken aan een opdracht tot afluisteren of aftappen?

Ja. Als communicatieaanbieders bent u verplicht om uw medewerking te verlenen.

Vraag en antwoord

Mag ik als communicatieaanbieder juridisch advies inwinnen?

Ja, dat mag. Communicatieaanbieders hebben het recht om in algemene zin juridisch advies in te winnen over de toepasbaarheid van ...

Vraag en antwoord

Hoe dient de AIVD een verzoek in bij een communicatieaanbieder?

In de meeste gevallen zal een medewerker van de AIVD contact opnemen met de aanbieder van de communicatieaanbieder. Tijdens dat ...

Vraag en antwoord

Kijkt de AIVD alleen naar terroristen?

Wij kijken niet alleen naar terrorisme, maar verrichten ook onderzoek naar onder andere cyberdreiging, proliferatie en extremisme.

Vraag en antwoord

Beveiligt de AIVD leden van het Koninklijk Huis?

Nee, dat doet de Dienst Bewaken en Beveiligen, onderdeel van de Landelijke Eenheid van de nationale politie.

Vraag en antwoord

Wie controleert de AIVD?

De AIVD wordt gecontroleerd door de onafhankelijke CTIVD en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Vraag en antwoord

Screent de AIVD kandidaat-bewindslieden?

Een AIVD-screening bestaat alleen uit een check of de kandidaat-bewindslieden voorkomen in onze systemen.

Vraag en antwoord

Oefent de AIVD invloed uit op de samenstelling van het kabinet?

Nee, want de AIVD mag geen invloed uitoefenen op het democratische proces in Nederland.

Vraag en antwoord

Heeft de AIVD toegang tot alle computersystemen?

De AIVD heeft geen toegang tot de gegevensbestanden van alle instellingen en organisaties. Wij kunnen wel gegevens opvragen bij ...

Vraag en antwoord