Onder publicaties valt alles wat vanuit of over de AIVD wordt gepubliceerd. Dit kan gaan om Kamerstukken, jaarverslagen, rapporten, open publicaties, maar ook vragen en antwoorden.

Iedere publicatie draagt bij aan het publieke debat over een bepaald thema en over het werk van de dienst.

Een openbare AIVD-publicatie beschrijft een algemeen beeld over onze aandachtsgebieden dat in individuele gevallen kan afwijken. Lees meer over onze eigen open publicaties.

788 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kijkt de AIVD alleen naar terroristen?

Wij kijken niet alleen naar terrorisme, maar verrichten ook onderzoek naar onder andere cyberdreiging, proliferatie en extremisme.

Vraag en antwoord

Beveiligt de AIVD leden van het Koninklijk Huis?

Nee, dat doet de Dienst Bewaken en Beveiligen, onderdeel van de Landelijke Eenheid van de nationale politie.

Vraag en antwoord

Wie controleert de AIVD?

De AIVD wordt gecontroleerd door de onafhankelijke CTIVD en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Vraag en antwoord

Screent de AIVD kandidaat-bewindslieden?

Een AIVD-screening bestaat alleen uit een check of de kandidaat-bewindslieden voorkomen in onze systemen.

Vraag en antwoord

Oefent de AIVD invloed uit op de samenstelling van het kabinet?

Nee, want de AIVD mag geen invloed uitoefenen op het democratische proces in Nederland.

Vraag en antwoord

Heeft de AIVD toegang tot alle computersystemen?

De AIVD heeft geen toegang tot de gegevensbestanden van alle instellingen en organisaties. Wij kunnen wel gegevens opvragen bij ...

Vraag en antwoord

Volgt de AIVD het privéleven van beroemde personen?

De AIVD onderzoekt dreigingen tegen publieke figuren. Het privéleven van een persoon is daarbij niet relevant.

Vraag en antwoord

Is de AIVD alleen actief in Nederland?

Wij onderzoeken ontwikkelingen in binnen- en buitenland om gevolgen voor de veiligheid van Nederland te duiden.

Vraag en antwoord

Onderzoekt de AIVD moordzaken?

De AIVD onderzoekt geen moordzaken. Onze focus ligt op het onderzoeken van risico's voor de staatsveiligheid

Vraag en antwoord

Hebben AIVD'ers een 'license to kill'?

Nee, AIVD'ers dragen geen wapens bij zich en hebben geen 'license to kill'.

Vraag en antwoord