Bepaalt de AIVD zelf waar onderzoek naar wordt gedaan?

De AIVD mag niet zelf bepalen welke onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Dat is een taak van de regering. 

Regering bepaalt onderzoeksgebieden

De AIVD kan wel trends en ontwikkelingen aangeven. Samen met onder andere de ministeries van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid en Defensie worden de onderzoeksgebieden voor de komende vier jaar bepaald.

Dit heet de 'Geïntegreerde Aanwijzing op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten'. De Geïntegreerde Aanwijzing wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Ga terug naar het vraag- en antwoordoverzicht.