Waar staat 'AIVD' voor?

De AIVD is een afkorting die staat voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De letter 'I' duidt op het onderzoeken van buitenlandse ontwikkelingen die van belang zijn voor de Nederlandse regering, terwijl de 'V' staat voor het onderkennen en onderzoeken van dreigingen in en tegen Nederland. 

Onderzoek naar dreigingen

Onze organisatie is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan het hoofd van de AIVD staat een directeur-generaal.

Nationale veiligheid

Onze voornaamste taak is het beschermen van de nationale veiligheid door tijdig dreigingen, internationale politieke ontwikkelingen en risico's te onderkennen die niet direct zichtbaar zijn. Daartoe doen wij onderzoek in binnen- en buitenland. Wij zijn geen opsporingsinstantie die onderzoek doet naar misdrijven.

Lees meer over de taken van de AIVD en de aandachtsgebieden van de AIVD.