CTIVD-rapport nr 36 over uitgebrachte ambtsberichten politieke ambtsdragers en leden koninklijke familie

Rapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over het vervolgonderzoek dat zij heeft gedaan naar ambtsberichten van de AIVD over politieke ambtsdragers en potentiële leden van de koninklijke familie.

In het vervolgonderzoekzijn de ambtsberichten onderzocht die in de periode november 2011 t/m 31 december 2012 zijn uitgebracht aan:

  • voorzitters van politieke partijen betreffende (kandidaat) leden van vertegenwoordigende organen;
  • de formateur van het kabinet dan wel de minister-president betreffende kandidaat bewindspersonen;
  • het hoofd van het cluster politieke ambtsdragers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) betreffende kandidaten voor het ambt van commissaris van de koning (CdK), burgemeester, (waarnemend) rijksvertegenwoordiger of gezaghebber van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES);
  • de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken (SG van AZ) betreffende potentiële leden van de koninklijke familie.