Wat gebeurt er met de uitkomst van een AIVD-onderzoek?

Met de resultaten of uitkomsten van een onderzoek informeren wij anderen, zodat zij de dreiging kunnen wegnemen of de belangen van ons land kunnen beschermen.

Anderen handelen met onze informatie

Informatie die de AIVD heeft verzameld in zijn onderzoek, levert een beeld op van een eventuele dreiging. Wij verzamelen die informatie niet voor onszelf, maar stellen anderen in staat om tegen die dreiging op te treden. Heel soms treden wij ook zelf op en houden een dreiging tegen, 'verstoren'.

Wij werken samen met en informeren instanties die informatie kunnen omzetten in daden. Denk daarbij aan het Openbaar Ministerie (OM), de Raad voor de Kinderbescherming, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Op basis van onze informatie kan de IND bijvoorbeeld een verblijfsvergunning intrekken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan op basis van een inlichtingenrapport over een bepaald land het buitenlandbeleid ten aanzien van dat land aanpassen.

Met informatie die wij in een veiligheidsonderzoek hebben verzameld kunnen wij voorkomen dat iemand een functie gaat vervullen van waaruit hij of zij de nationale veiligheid in gevaar kan brengen.

Bekijk ook de antwoorden op andere vragen over onze taken.

Informatie in de vorm van een ambtsbericht

Informatie die aan het OM wordt verstrekt zal vaak de basis vormen voor een nieuw te starten, eigen onderzoek van justitie. Wij geven bij wijze van spreken een 'tip' waarmee OM zijn onderzoek start. Die aanwijzing van ons zal dan in de rechtszaak gebruikt worden en is dan ook niet geheim.

Het informeren van het OM gebeurt in de vorm van een ambtsbericht.