Wat doet de AIVD om spionage tegen te gaan?

Contraspionage is een belangrijke activiteit van de AIVD. Als de dienst een vorm van spionage onderkent, kan dit leiden tot verschillende maatregelen. Zo informeert de AIVD overheidsinstanties die bevoegd zijn om maatregelen te nemen en (in specifieke gevallen) instanties die het doelwit vormen van inlichtingenactiviteiten.

Van organisaties die spionagegevoelig zijn, proberen wij het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Wij verzorgen voorlichting op maat aan ambtenaren en mensen in het bedrijfsleven zodat zij veiligheidsmaatregelen kunnen treffen ter voorkoming van mogelijke inlichtingenactiviteiten.

Daarnaast kan de AIVD zelfstandig handelend optreden door de samenwerking met een bepaalde inlichtingen- of veiligheidsdienst te beperken of op te schorten, of inlichtingenofficieren verzoeken zich terug te trekken.

Ook kan de AIVD andere inlichtingen- en veiligheidsdiensten informeren over personen die bijvoorbeeld onder diplomatiek cover inlichtingenactiviteiten ontplooien. Hiermee kan worden voorkomen dat zij hun activiteiten ergens anders voortzetten.