Wat is spionage?

De AIVD constateert dat diverse buitenlandse inlichtingendiensten en overheden in Nederland heimelijk actief zijn met als doel hun nationale belangen na te streven. Dit kan gaan van het beïnvloeden van (politieke) besluitvorming tot het vergaren van informatie over de technisch-wetenschappelijke sector, de defensie-industrie en de energiesector. Deze activiteiten kunnen de nationale veiligheid aanzienlijke schade toebrengen. Daarnaast vormen ze een inbreuk op de Nederlandse soevereiniteit en kunnen dergelijke activiteiten op verschillende terreinen botsen met Nederlandse belangen. De AIVD zet zich daarom in voor het onderkennen en tegengaan van spionage.