Hoe draagt de AIVD bij aan meer bewustwording in het bedrijfsleven?

Het is een taak van de AIVD om bedrijven, kennisinstellingen en de overheid te adviseren over (economische) veiligheid. Daarbij gaat het vooral om processen die vitaal zijn voor Nederland. 

In het geval van een potentiële dreiging waarschuwen wij onze partners, die bij uitstek daartegen kunnen optreden. Bijvoorbeeld in een persoonlijk gesprek of door het geven van een presentatie, of via het versturen van een ambtsbericht of inlichtingenrapport.

De partner beschikt dan over de informatie die hij nodig heeft om op basis daarvan actie te kunnen ondernemen.

Recente ontwikkelingen over dit aandachtsgebied staan in het AIVD-jaarverslag 2020 of ga terug naar de overzichtspagina van dit onderwerp: economische veiligheid.