Worden buitenlandse investeringen voldoende gewogen vanuit het perspectief van nationale veiligheid?

De AIVD vindt het een goede ontwikkeling dat er steeds meer aandacht komt voor mogelijke nationale veiligheidsrisico's rond (buitenlandse) investeringen.

De dienst is dan ook te spreken oven de oprichting van het Bureau Toetsing Investeringen (BTI).

Dit bureau heeft als taak om Nederlandse ondernemingen te beschermen tegen ongewenste overnames en investeringen, wanneer de borging van de nationale veiligheid daartoe aanleiding geeft.

Recente ontwikkelingen over dit aandachtsgebied staan in het AIVD-jaarverslag 2020 of ga terug naar de overzichtspagina van dit onderwerp: economische veiligheid.