Heeft de AIVD toegang tot alle computersystemen?

Het is niet waar dat wij toegang hebben tot de gegevensbestanden van alle instellingen en organisaties. Dat is ook niet proportioneel. Als de AIVD voor een onderzoek toegang nodig heeft tot bepaalde data, mogen wij die informatie wel opvragen bij de beheerder van die gegevens.

Verplicht meewerken?

Politie, justitie en douane, maar bijvoorbeeld ook communicatieaanbieders zijn wettelijk verplicht om gehoor te geven aan dit verzoek. Zij moeten deze gegevens aan ons overdragen als wij dat noodzakelijk achten voor het onderzoek.