AIVD-publicatie: 'Spionage en veiligheidsrisico's; actueel, onzichtbaar en divers'

Sinds het einde van de Koude Oorlog wordt nogal eens gedacht dat de dreiging van spionage grotendeels tot het verleden behoort. In de loop der jaren is echter vastgesteld dat de schade die door de activiteiten van buitenlandse diensten in Nederland wordt aangericht, nog altijd aanzienlijk is. Het is van belang dat medewerkers van overheidsinstellingen en het bedrijfsleven zich bewust zijn van de bestaande risico’s van spionage. Deze (vernieuwde) brochure is bedoeld om een bijdrage te leveren aan die bewustwording.

Naast traditionele spionageactiviteiten, zoals het verwerven van geheime militaire, politieke, economische en wetenschappelijke informatie en het beïnvloeden van de politiek-ambtelijke besluitvorming, richten deze diensten zich op het beïnvloeden van in Nederland aanwezige migrantengemeenschappen, het controleren en intimideren van in ons land verblijvende opposanten, en de illegale verwerving van apparatuur, grondstoffen en kennis voor de productie van massavernietigingswapens.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) hebben tot taak activiteiten te onderkennen, te helpen beëindigen en de maatschappelijke weerstand ertegen te verhogen. Het is van belang dat medewerkers van overheidsinstellingen en het bedrijfsleven zich bewust zijn van de bestaande risico’s van spionage. Deze brochure is bedoeld om een bijdrage te leveren aan die bewustwording. Ook zijn in deze brochure een aantal tips ter onderkenning en voorkoming van spionage te vinden.

Dit is de tweede druk van deze brochure; de eerste druk verscheen in maart 2004.