Aanbiedingsbrief minister BZK bij CTIVD-rapport nr 8b over informanten en agenten

Brief bij de verzending van rapport nr 8b van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over de inzet van informante en agenten door de AIVD.

Goed en zorgvuldig

De minister schrijft in zijn brief dat de commissie concludeert dat de onderzochte buitenland-operaties pasten binnen de taakstelling van de AIVD, dat de AIVD voldoet aan zijn zorgverplichting ten opzichte van zijn informanten en agenten en dat de afbouw van de contacten met de agenten voldoende zorgvuldig plaatsvindt.

Verder stelt de commissie onder meer vast dat de samenwerking met de MIVD bij het verrichten van de buitenlandtaak over het algemeen goed verloopt en dat de samenwerking met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten voldoet aan de vereisten van de Wiv 2002.