CTIVD publiceert toezichtsrapport over ondersteuning taakuitvoering (NR72)

Vandaag heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) een  toezichtsrapport gepubliceerd over de inzet van bijzondere bevoegdheden ter ondersteuning van een goede taakuitvoering van de diensten. Dat houdt in dat AIVD en MIVD bijvoorbeeld personen mogen volgen of tappen om de veiligheid te waarborgen van mensen die voor de dienst werken.

Deze bevoegdheden mogen ook worden ingezet om te beoordelen of informanten waarmee de diensten werken wel betrouwbaar zijn. Het onderzoek van de CTIVD is op dit nieuwe onderdeel van de wet gericht.

De demissionaire ministers Ollongren (BZK) en Bijleveld-Schouten (Defensie) hebben het rapport (NR72) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Gevaarlijk werk

Bijzondere bevoegdheden mogen worden ingezet als mogelijke veiligheidsmaatregel voor dienstmedewerkers of personen die ten behoeve van de diensten werken. De werkzaamheden van een medewerker of bron van de diensten worden regelmatig binnen een risicovolle omgeving uitgevoerd. 

De AIVD en MIVD kunnen daarom bijvoorbeeld een target volgen om te voorkomen dat dienstmedewerkers worden ontdekt bij het doorzoeken van de woning van het target. Of de diensten mogen een bron tappen om te controleren of deze bron geen andere personen meeneemt naar een ontmoeting met een dienstmedewerker.

Check op betrouwbaarheid

Daarnaast kunnen bijzondere bevoegdheden worden ingezet om te beoordelen of iemand met wie de diensten samenwerken wel betrouwbaar is. 

Hier gaat het bijvoorbeeld om een informant over wie er twijfels bestaan of die de waarheid spreekt of om een agent waarvan gecontroleerd moet worden of die niet door een buitenlandse inlichtingendienst wordt aangestuurd.

Toepassing rechtmatig

De CTIVD concludeert dat beide diensten de bevoegdheid rechtmatig hebben toegepast. Wel is niet in alle gevallen voldaan aan de meldplicht aan de toezichthouder. 

De AIVD heeft de bestaande systematiek voor het identificeren en melden van de inzet van bijzondere bevoegdheden reeds aangescherpt. 

Alle aanbevelingen van de CTIVD worden overgenomen.