Wat is nationale veiligheid?

Wat onder nationale veiligheid moet worden verstaan staat niet voor eens en altijd vast. Het is een moeilijk begrip. Het omvat alle waarden, regels, wetten die wij in ons land van belang vinden. Het is meestal het best te benaderen door de zaken te schetsen die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid.

In onze jaarverslagen staan de onderwerpen die in dat jaar tot bedreigingen van de nationale veiligheid werden gerekend. De nationale veiligheid wordt onder meer geschonden als sprake is van:

  • terroristisch geweld;
  • verspreiding van massavernietigingswapens
  • spionageactiviteiten die gericht zijn tegen de Nederlandse staat.

In de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 staat dat de AIVD en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) hun taken verrichten in het belang van de nationale veiligheid.

De nationale veiligheid heeft betrekking op het gehele Koninkrijk der Nederlanden. Ook lokale en regionale onderwerpen, zoals lokale anti-democratische partijen, kunnen hierop van invloed zijn wanneer zij een uitstraling hebben naar het nationale niveau.