Missie van de AIVD

De AIVD heeft zijn missie en kernwaarden beschreven in de AIVD-code.

Voor de veiligheid van Nederland

Wij zijn de AIVD. We staan voor de veiligheid van Nederland. Al sinds de oprichting, kort na de Tweede Wereldoorlog, beschermen we de democratie tegen nationale en internationale dreigingen. Zodat we in vrijheid kunnen leven.

Wij doen wat nodig is om te voorkomen dat staten, organisaties of personen onze rechtsstaat tegenwerken, ondergraven of aanvallen. We waken, vaak onzichtbaar, soms zichtbaar, over Nederland en zijn bevolking. We doen dat vanuit een rotsvast vertrouwen in de democratie, een kostbaar en kwetsbaar bezit.

Wij willen de beste zijn. We willen vertrouwd worden. We bereiken ons doel door uit te blinken. Met de beste middelen en met de beste mensen, die onze waarden delen.

Wij zijn wendbaar.

Als de situatie daarom vraagt passen we ons aan. Nieuwe ontwikkelingen zien we als een kans. Een kans die we met beide handen aangrijpen. We hebben ongekende mogelijkheden die vragen om creativiteit en een snelle geest.

Wij zijn gewetensvol.

Onze unieke positie geeft ons een grote verantwoordelijkheid. En die nemen we ook. Respect en integriteit staan hoog in het vaandel. We doen wat we beloven. We kennen de wet en hebben het lef buiten kaders te denken.

Wij zijn verbindend.

Ons werk doen we niet alleen. Door onze krachten te bundelen kunnen we meer bereiken. We zoeken kennis als we die zelf niet hebben, we delen kennis als anderen die niet hebben. We weten wat anderen beweegt. We staan voor elkaar en halen het beste in elkaar naar boven.

Wij zijn moedig.

Het hogere doel houden we altijd voor ogen, randzaken leiden ons niet af. We zetten stappen die anderen niet zetten. We zijn standvastig en gaan waar nodig tegen de stroom in.

Meer informatie over de AIVD

De AIVD maakt als directoraat-generaal deel uit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan het hoofd van de dienst staat een directeur-generaal.

Of ga terug naar het overzicht van alle onderwerpen.